Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
KANGUR MATEMATYCZNY 2019 -  REGION SZCZECIŃSKI
SPRAWOZDANIE

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” przekazuje Państwu sprawozdanie z przeprowadzonego w dniu 21 marca 2019 roku Międzynarodowego Konkursu  Kangur Matematyczny. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest lista wyników uzyskanych przez uczniów Państwa szkoły, ze wskazaniem uczniów nagrodzonych (do wydruku z konta szkoły, dostępnego dla szkolnego koordynatora konkursu).

 1. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu w regionie szczecińskim:

 

Żaczek

Maluch

Beniamin

Kadet

Junior

Student

Razem

1500

3297

3464

2183

1170

591

12 205

 

 1. Kryteria przyznawania dyplomów:

 

Kategoria
wiekowa

Klasa

Symbol

Minimalna liczba punktów

LAUREAT

BARDZO DOBRY

WYRÓŻNIENIE

Żaczek

klasa 2 SP

ŻA

97,00

77,00

59,00

Maluch

klasa 3 SP

M

102,00

80,00

60,00

klasa 4 SP

M

111,00

93,00

71,00

Beniamin

klasa 5 SP

1 B

138,00

118,00

90,00

klasa 6 SP

2 B

144,00

130,00

107,00

Kadet

klasa 7 SP

1 K

145,00

133,00

101,00

klasa 8 SP

2 K

147,00

141,00

115,75

Junior

klasa 3 GM

1 J

142,00

128,00

91,00

klasa I LO i T

2 J

145,00

132,00

97,00

Student

klasa II LO i T

1 S

143,00

125,00

77,00

klasa III LO, III i IV T

2 S

145,00

136,00

99,00

 

 1. Liczba przyznanych dyplomów i nagród w regionie szczecińskim:

 

Kategoria
wiekowa

Symbol

LAUREAT

BARDZO DOBRY

WYRÓŻNIENIE

Żaczek

ŻA

1

14

142

Maluch

1 M

1

13

108

2 M

-

21

225

Beniamin

1 B

2

18

204

2 B

1

16

142

Kadet

1 K

4

11

110

2 K

5

11

109

Junior

1 J

-

7

67

2 J

2

5

50

Student

1 S

1

3

37

2 S

1

3

26

 

 1. Dane z regionu szczecińskiego:

 

Typ nagrody

Liczba nagrodzonych
(% zgłoszonych)

laureat

18 (0,15%)

bardzo dobry

122 (1,00%)

wyróżniony

1220 (10%)

Liczba zgłoszonych uczestników

12 205

 

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu stosując zasadę:

 • liczba laureatów powinna stanowić około 1/1000  liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali kraju),
   
 • każdy uczestnik konkursu, który uzyskał maksymalną liczbę punktów, uzyskuje tytuł laureata,
   
 • iczba dyplomów za wynik bardzo dobry powinna stanowić około 1/100 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu),
   
 • liczba dyplomów za wyróżnienie powinna stanowić około 1/10 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu).

 

Nagrody:

 

 • Laureat z maksymalną liczbą punktów otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartości 400 zł, pozostali laureaci otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartości 300 zł.
   
 • Listę laureatów nagrodzonych udziałem w obozie matematyczno-rekreacyjnym organizowanym przez TUWiNM lub w obozie zagranicznym organizowanym przez zagranicznych partnerów TUWiNM ustala Komitet Organizacyjny Konkursu.
   
 • Uczeń, który uzyskał wynik bardzo dobry otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartości 60 zł.
   
 • Za wyróżnienie, uczeń otrzymuje dyplom oraz miniaturę matematyczną ufundowaną przez Komitet Organizacyjny Konkursu.
   
 • Każdy uczestnik konkursu otrzymał w dniu zawodów nagrodę za udział.
   
 • Szkolny koordynator konkursu w podziękowaniu za upowszechnianie konkursu wśród uczniów i wkład pracy włożony w jego przeprowadzenie otrzyma od TUWiNM dyplom uznania.
   
 • Szkoła, która zgłosiła do konkursu co najmniej 20 uczniów, otrzymuje miniaturę matematyczną odpowiednią dla danego typu szkoły.

 

Nagrody za wyróżnienie:

 

Kategoria wiekowa

Miniatura matematyczna

ŻA, 1M, 2M

MM nr 64

1B, 2B

MM nr 65

1K, 2K

MM nr 66

1J, 2J, 1S, 2S

MM nr 67