Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
KANGUR MATEMATYCZNY 2017 -  REGION SZCZECIŃSKI
SPRAWOZDANIE

PT
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” przekazuje Państwu sprawozdanie z przeprowadzonego w dniu 16 marca 2017 roku Międzynarodowego Konkursu  Kangur Matematyczny. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest lista wyników uzyskanych przez uczniów Państwa szkoły ze wskazaniem uczniów nagrodzonych (do wydruku z konta szkoły, dostępnego dla szkolnego koordynatora konkursu od 10 maja 2017 roku).

 1. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu w regionie szczecińskim:


   
 2. Żaczek

  Maluch

  Beniamin

  Kadet

  Junior

  Student

  Razem

  2379

  4523

  3210

  1942

  1325

  522

  13 901

 

 1. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu w regionie szczecińskim:


 2. Żaczek

  Maluch

  Beniamin

  Kadet

  Junior

  Student

  Razem

  2272

  4320

  2999

  1802

  1220

  485

  13 098

 

 1. Kryteria przyznawania dyplomów:


   

Kategoria
wiekowa

Klasa

Symbol

Minimalna liczba punktów

WYRÓŻNIENIE

BARDZO DOBRY

LAUREAT

Żaczek

klasa II SP

ŻA

49,00

67,00

83,00

Maluch

klasa III SP

M

69,00

91,00

109,00

klasa IV SP

M

83,00

105,00

117,00

Beniamin

klasa V SP

1 B

89,00

125,00

143,00

klasa VI SP

2 B

106,00

135,00

147,00

Kadet

klasa I GM

1 K

93,00

128,00

143,00

klasa II GM

2 K

106,00

138,00

146,00

Junior

klasa III GM

1 J

90,00

125,00

140,00

klasa I LO i T

2 J

96,00

127,00

141,00

Student

klasa II LO i T

1 S

92,00

125,00

146,00

klasa III LO, III
i IV T

2 S

110,00

140,00

146,00

 

 1. Liczba przyznanych dyplomów i nagród w regionie szczecińskim:  Kategoria
  wiekowa

  Dyplomy

  Nagrody

  laureat

  bdb

  wyróżnienie

  dla laureatów

  za wynik bdb

  za wyróżnienie

  obozy

  rzeczowe

  ŻA

  -

  22

  230

  -

  -

  22

  230

  1 M

  -

  25

  249

  -

  -

  25

  249

  2 M

  5

  18

  181

  -

  5

  18

  181

  1 B

  4

  16

  153

  -

  4

  16

  153

  2 B

  6

  19

  145

  -

  6

  19

  145

  1 K

  1

  10

  100

  -

  1

  10

  100

  2 K

  2

  7

  89

  1

  1

  7

  89

  1 J

  4

  7

  80

  3

  1

  7

  80

  2 J

  2

  4

  46

  1

  1

  4

  46

  1 S

  2

  3

  32

  2

  -

  3

  32

  2 S

  -

  5

  19

  -

  -

  5

  19

  Razem

  26

  136

  1324

  7

  19

  136

  1324

   

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu stosując zasadę:

 • liczba laureatów powinna stanowić około 1 /1000  liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali kraju),
 • każdy uczestnik konkursu, który uzyskał maksymalną liczbę punktów, uzyskuje tytuł laureata,
 • liczba dyplomów za wynik bardzo dobry powinna stanowić około 1 /100 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu),
 • liczba dyplomów za wyróżnienie powinna stanowić około 1 /10 liczby uczestników danej kategorii wiekowej (w skali regionu).

Nagrody:

 • Laureat z maksymalną liczbą punktów otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartości 400 zł, pozostali laureaci otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartości 300 zł.
 • Listę laureatów nagrodzonych udziałem w obozie matematyczno-rekreacyjnym organizowanym przez TUWiNM lub w obozie zagranicznym organizowanym przez zagranicznych partnerów TUWiNM ustala Komitet Organizacyjny Konkursu.
 • Uczeń, który uzyskał wynik bardzo dobry otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową o wartości 60 zł.
 • Za wyróżnienie, uczeń otrzymuje dyplom oraz miniaturę matematyczną ufundowaną przez Komitet Organizacyjny Konkursu.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzymał w dniu zawodów nagrodę za udział.
 • Szkolny koordynator konkursu w podziękowaniu za upowszechnianie konkursu wśród uczniów i wkład pracy włożony w jego przeprowadzenie otrzyma od TUWiNM dyplom uznania.
 • Szkoła, która zgłosiła do konkursu co najmniej 20 uczniów, otrzymuje miniaturę matematyczną odpowiednią dla danego typu szkoły.

 

Nagrody za wyróżnienie:

Kategoria wiekowa

Miniatura matematyczna

ŻA, 1M, 2M

MM nr 56

1B, 2B

MM nr 57

1K, 2K, 1J

MM nr 58

2J, 1S, 2S

MM nr 59

 

Uroczyste podsumowanie XXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny
w regionie szczecińskim odbędzie się 26 maja 2017 roku (piątek) o godz. 10:00
w Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 20.

Na uroczystość serdecznie zapraszamy:

 • laureatów konkursu,
 • uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry,
 • Szkolnych Koordynatorów konkursu w/w uczniów,
 • Koordynatorów prowadzących Punkty Odbioru Testów.

Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich laureatów i uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry,  o terminie i miejscu uroczystości.

ODBIÓR NAGRÓD:

 1. Dyplomy i nagrody dla laureatów oraz uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry, zostaną wręczone podczas uroczystości 26 maja 2017 r.
 2. Dyplomy i nagrody za wyróżnienie będą wysyłane do szkół.

Regionalny Komitet Organizacyjny gratuluje wszystkim nagrodzonym uczniom, a Szkolnym Koordynatorom serdecznie dziękuje za pomoc w przeprowadzeniu konkursu i miłą współpracę. Zapraszamy za rok do udziału w XXVII edycji konkursu Kangur Matematyczny.

 

Kontakt z koordynatorem regionalnym:                    KOORDYNATOR REGIONALNY
e-mail: kangur.szczecin@op.pl                                mgr Bogusław Niedostatkiewicz