Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

ZAKRESY PUNKTÓW – KANGUR 2017 – REGION SZCZECIŃSKI

 

Klasa

Liczba
uczestników

WYRÓŻNIENIE

BARDZO DOBRY

LAUREAT

Minimalna liczba punktów

Liczba
nagrodzonych

Minimalna liczba punktów

Liczba
nagrodzonych

Minimalna liczba punktów

Liczba
nagrodzonych

ZA

2272

49,00

230

67,00

22

83,00

-

1 M

2496

69,00

249

91,00

25

109,00

-

2 M

1824

83,00

181

105,00

18

117,00

5

1 B

1521

89,00

153

125,00

16

143,00

4

2 B

1478

106,00

145

135,00

19

147,00

6

1 K

984

93,00

100

128,00

10

143,00

1

2 K

818

106,00

89

138,00

7

146,00

2

1 J

768

90,00

80

125,00

7

140,00

4

2 J

452

96,00

46

127,00

4

141,00

2

1 S

302

92,00

32

125,00

3

146,00

2

2 S

183

110,00

19

140,00

5

146,00

-

Razem

13098

-

1324 (10,11%)

-

136 (1,04%)

-

26 (0,20%)