Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” ma swoje korzenie w Australii, gdzie został zorganizowany w latach osiemdziesiątych. Na terenie Europy pojawił się we Francji w 1990 roku i z inicjatywy matematyków francuskich ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich. W chwili obecnej jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Polska przystąpiła do konkursu w 1992 roku i od samego początku zajmuje czołowe miejsce pod względem liczby uczestników. Od 1994 roku działa stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontieres” skupiające europejskich organizatorów konkursu. Głównym organizatorem konkursu „Kangur” w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, a patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kraju działa 35 regionalnych komitetów organizacyjnych konkursu. Wśród nich od 2000 roku jest Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” mające siedzibę przy Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie.

„Kangur” matematyczny organizowany jest w Polsce od piętnastu lat. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych startują w pięciu kategoriach wiekowych: Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Opłata za konkurs w wysokości 7 złotych pokrywa koszt organizacji i atrakcyjnych nagród, które dostaje średnio, co dziesiąty uczestnik (m.in. wycieczki zagraniczne i krajowe). W 2005 roku w „Kangurze” brało udział 3 186 000 uczniów z 25 państw  europejskich  oraz  Gruzji,  Kazachstanu,  Meksyku,  Paragwaju,  Stanów Zjednoczonych i Wenezueli.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów, czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki,  nie  ograniczającym  się  wyłącznie  do  samego  konkursu. J est t eż  okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.