Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
KANGUR MATEMATYCZNY

w roku szkolnym 2014/ 2015
odbędzie się 19 marca 2015 roku

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu zostaną przesłane
na adres e-mailowy szkoły oraz będą umieszczone na naszej stronie najpóźniej do 05.12.2014 r.

Informacje o konkursie są publikowane również na stronie Organizatora Centralnego:
www.kangur-mat.pl