Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
KANGUR MATEMATYCZNY – edycja 2016

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne Kangur serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w jubileuszowej, XXV edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny.

 •  Konkurs odbędzie się 17 marca 2016 roku.

 • Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie – do 31 stycznia 2016 roku.

 • Opłata za udział w konkursie w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 9 zł od osoby.

 • Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa.

 • W konkursie przyznaje się nagrody: dla laureatów, za wynik bardzo dobry oraz za wyróżnienie.

 • Zgłaszanie uczestników do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

 • Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta założonego w poprzedniej edycji. W przypadku trudności z zalogowaniem (np. zapomniany login lub hasło) należy kontaktować się z koordynatorem regionalnym (kangur.szczecin@op.pl).

 • Jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone to należy je założyć poprzez zakładkę ZGŁOSZENIE na stronie internetowej: www.kangur.szczecin.pl  (wcześniej prosimy zapoznać się z instrukcją zakładania konta).

 • Szkoła powinna posiadać tylko jedno konto na daną edycję.

 • Dystrybucja materiałów konkursowych w regionie szczecińskim odbywa się za pośrednictwem Punktów Odbioru Testów. Wyboru odpowiedniego dla danej szkoły Punktu Odbioru Testów dokonuje szkolny koordynator konkursu.

 • Oficjalne zgłoszenie szkoły do konkursu możliwe jest po wydrukowaniu zgłoszenia z konta szkoły i przesłaniu go listownie w wersji papierowej wraz z kserokopią dowodu wpłaty na adres organizatora regionalnego:

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne Kangur
71-681 Szczecin, ul. Komuny Paryskiej 20

 • Zgłoszenie musi być zaopatrzone w pieczątkę adresową szkoły oraz pieczątkę i podpis Dyrektora Szkoły.
  W dolnej części zgłoszenia należy odręcznie dopisać wybrany przez koordynatora szkolnego Punkt Odbioru Testów (wykaz Punktów Odbioru Testów znajduje się w Regulaminie Konkursu).

 • Opłatę za udział uczniów w konkursie należy przelać na konto Szczecińskiego Towarzystwa Matematycznego „Kangur”:

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Nr konta: 70 1540 1085 2048 5380 0884 0001

 • Jako tytuł wpłaty należy napisać słowo KANGUR, a po słowie KANGUR umieścić nazwę szkoły i miejscowość.

 • Organizator wystawia rachunek tylko na żądanie szkoły. Prośbę o wystawienie rachunku oraz konieczne dane do rachunku należy umieścić na zgłoszeniu.

 • Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do udziału w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu (w załączniku).

 • Dodatkowe informacje o konkursie są dostępne na stronach internetowych: www.kangur.szczecin.pl (organizator regionalny) oraz www.kangur-mat.pl (organizator centralny).

 • Kontakt z koordynatorem regionalnym: kangur.szczecin@op.pl