Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

TERMIN ZGŁASZANIA SZKÓŁ
– PRZEDŁUŻONY DO 12.02.2015 R.

 

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne Kangur
przedłuża termin zgłaszania szkół do udziału
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny w regionie szczecińskim
do dnia 12 lutego 2015 r.
 

W podanym wyżej terminie można również zgłaszać dodatkowych uczestników.
Zgłaszanie szkół oraz dodatkowych uczestników odbywa się wyłącznie
drogą elektroniczną poprzez konto szkoły.
Jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone, to należy je założyć
wchodząc w zakładkę ZGŁOSZENIE

Wyżej wymieniony termin jest ostateczny.
Zgłoszeń złożonych po tym terminie Regionalny Komitet Organizacyjny
może nie zaakceptować!

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
KANGUR MATEMATYCZNY

w roku szkolnym 2014/ 2015
odbędzie się 19 marca 2015 roku

 • Termin zgłoszenia udziału w konkursie – do 16 stycznia 2015 roku.
 • Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł od osoby.
 • Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa - układankę Magiczny Wąż.

układanka - magiczny wąż

Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” jest organizatorem regionalnym konkursu na obszarze obejmującym powiaty: Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Police, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Świnoujście i Szczecin.

 • Zgłaszanie uczestników do konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
   
 • Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta założonego w poprzedniej edycji. W przypadku trudności z zalogowaniem (np. zapomniany login lub hasło) należy kontaktować się z koordynatorem regionalnym (kangur.szczecin@op.pl).
   
 • Jeśli konto nie zostało jeszcze utworzone to należy je założyć poprzez zakładkę Zgłoszenie (wcześniej prosimy zapoznać się z instrukcją zakładania konta).
   
 • Szkoła powinna posiadać tylko jedno konto.
   
 • Warunkiem zarejestrowania szkoły jako uczestnika konkursu jest przesłanie przez szkolnego koordynatora na adres organizatora regionalnego zgłoszenia w wersji papierowej wygenerowanego z systemu oraz kserokopii dowodu wpłaty. Po otrzymaniu wymienionych dokumentów, organizator regionalny nada szkole KOD, który pojawi się na koncie szkoły.
   
 • W dolnej części zgłoszenia należy odręcznie dopisać wybrany przez koordynatora szkolnego Punkt Odbioru Testów.
   
 • Organizator wystawia rachunek tylko na żądanie szkoły. Prośbę o wystawienie rachunku oraz konieczne dane do rachunku należy umieścić na ZGŁOSZENIU.
   
 • Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkoły do udziału w konkursie należy zapoznać się z REGULAMINEM KONKURSU.

Dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu:
www.kangur-mat.pl