Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne "Kangur"

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
KANGUR MATEMATYCZNY
w roku szkolnym 2015/ 2016
odbędzie się 17 marca 2016 roku

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu zostaną przesłane na adres e-mailowy szkoły oraz będą umieszczone na naszej stronie do 15.12.2015 r.
Informacje o konkursie są publikowane również na stronie Organizatora Centralnego:
www.kangur-mat.pl